Zimní otužování

Zimní otužování

By 0 Comment 26. 9. 2023


Když neÅ™ekne cestování, tak co vy si pod tím nejvíce pÅ™edstavíte? Já si pod tím jednoznaÄnÄ› pÅ™edstavím letadlo a moÅ™e. Vůbec nevím proÄ. SamozÅ™ejmÄ›, že lidé také mohou cestovat nÄ›kam do jiných exotických zemí, kde tÅ™eba vůbec není moÅ™e, ale kde je tÅ™eba jenom prales a podobnÄ›, nebo lidé také mohou cestovat tam, kde je tÅ™eba zima a mráz. Můžou tÅ™eba cestovat na AljaÅ¡ku nebo do Grónska anebo tak podobnÄ›. Anebo jsou už také lidé, kteří cestují právÄ› jenom tak, když je zimní období. A to kvůli tomu, že je baví lyžovat. Cestování má oblíbené každý úplnÄ› jinak. Například já bych nikdy necestovala tam, kde je zima, takže Grónsko anebo také zimní dovolené pro mÄ› absolutnÄ› nepÅ™ipadají v úvahu.

Zima a otužování není pro mě.

A kdybych mÄ›la jet nÄ›kam tÅ™eba v lednu anebo v prosinci na dovolenou, tak by to bylo tam, kde je aquapark a kde je vÅ¡echno zateplené a kde je minimálnÄ› dvacet pÄ›t stupňů. Jenomže nÄ›kteří lidé zase cestují tam, kde se můžou otužovat. A já znám jednu skupinku tady od nás z mÄ›sta. Je to skupinka lidí, kteří se moc rádi otužují a jezdí také do různých mÄ›st anebo také do zahraniÄí. A tam právÄ› mají další skupinky lidí, kde tÅ™eba soutěží v tom, že se otužují a tak podobnÄ›. SamozÅ™ejmÄ›, že vždycky vyhraje úplnÄ› každý, protože každý otužilec nakonec opravdu vleze do ledové vody.

Ráda cestuji do teplých krajin.

Rekord je prý v sedmi stupňové vodě. Musím uznat, že je to opravdu hrozné. Také jsem jednou viděla, jak lidé se dostávají ledem do studené vody, aby se tam mohli otužovat. Nevím jak vy, ale já bych nedala třeba deset tisíc korun za cestování, jenom abych se na pár minut ponořila do ledové vody. Jenomže si myslím, že tohle je asi zase jenom pro bohaté. Jinak ti chudí by se asi spíše otužovali jenom tady u nás v rybníku, tam také vidím vždycky několik skupinek lidí, kteří se otužují u nás v rybníku, kde je třeba deset stupňů. Tam bych rozhodně nevlezla.