Williamsův syndrom aneb přehnaná láska může být problém

Williamsův syndrom aneb přehnaná láska může být problém

By 0 Comment 4. 6. 2018

Williamsův syndrom je vzácný geneticky podmíněný syndrom, který vzniká v důsledku chybějící části genetické informace v prenatálním vývoji. Jedinec s tímto syndromem má pak padesáti procentní pravděpodobnost, že se mu narodí takto postižený potomek. Nemoc diagnostikují lékaři z různých oborů. Hlavní je pro ně genetické vyšetření chromozómu z krve, které provádí klinický genetik. Takto nemocná osoba musí celý život docházet na mnoho vyšetření k různým doktorům. Podle toho, jaké potíže se objeví, nemocný může chodit pravidelně ke kardiologovi, ortopédovi, dětskému neurologovi, na rehabilitaci, k očnímu lékaři, samozřejmě k praktickému dětskému lékaři atd.
mikroskopické dna.jpg

Symptomy Williamsova syndromu
Pro syndrom jsou určité charakteristické projevy a příznaky, které se ale ne vždy u každého projevují. Každý jedinec je zcela individuální a má trochu odlišné příznaky. U tohoto onemocnění se opakují příznaky, jako jsoukardiologické potíže se srdcem, časté zažívací potíže, hormonální problémy, poruchy růstu, opoždění psychomotorického vývoje, lehká až střední mentální retardace atd., ale u každého jsou jinak nakombinovány. Postižená osoba má i charakteristický vzhled. Má zuby od sebe, velká ústa, plné rty, vypouklé plné tváře, zploštělý nos, široké čelo atd.
ruce na břiše těhule.jpg

Vývoj řeči bývá u těchto dětí zpočátku opožděný, ale v předškolním věku se komunikovat většinou naučí velice dobře. Poté jsou komunikativní, mají širokou slovní zásobu a působí dojmem, že jsou mnohem chytřejší a vyspělejší, něž doopravdy jsou. Mnohdy ale nerozumí tomu, co říkají. Řeč je pro ně zábavou, rády mluví, ale už nemusí porozumět dalším osobám, složitějším požadavkům, emocím a sociálním podnětům.
roztomilý novorozenec.jpg
Děti jsou přátelské a mají pozitivní vztah k lidem. Ve společnosti mají nutkání každého objímat a vyznávat mu lásku, což je způsobeno nadměrným vylučováním hormonu oxytocinu. Ten způsobuje připoutání dítěte k jeho nejbližší pečující osobě (matce), a naopak i připoutání matky k dítěti. V mezilidských vztazích má za následek také důvěru, lásku a připoutání se mezi partnery navzájem. Děti s Williamsovým syndromem proto všem důvěřují, a mohou tak snadno někomu naletět. Jsou zranitelné, protože jejich naivity může kdokoliv zneužít, a tak je rodiče musí dobře hlídat.