Timemanagement

Timemanagement

By 0 Comment 11. 10. 2020

Podnikatelé bývají velmi zaneprázdnění lidé prožívající téměř permanentní stres. Je problém zaneprázdněnost, nebo spíše skutečnost, že si dotyčný byznysmen neosvojil správný management?
projekty domu.jpg

Co je vlastně management? Jedná se o řízení času a zacházení s časem. Timemanagementem se začal zabývat počátkem století Arnald Bennett. Timemanagement vychází z oborů managementu, psychologie, sociologie, fyziologie a sociální komunikace. Jedná se dovednosti, které slouží pro lepší využití času k dosažení lepších výsledků. Nemusí si je nutně osvojovat manažeři, ocení to každý z nás, kdo se chce věnovat kariéře, rodině i svým zájmům. Jedná se o to vše si dobře zorganizovat. Pokud se naučíte využívat nástroje ke správnému využívání času, budete vše ve svém životě zvládat mnohem lépe. Plánovat čas se vyplatí. Je to důležitý krok k životní i profesní rovnováze a harmonii.

Stanovit si správné kroky

Je důležité stanovit si kroky a to:

· stanovit si životní cíle

· stanovit si priority

· plánovat pořadí, jak na čem pracovat

· rozhodovat o důležitých rozhodnutích

lidé před budovou.jpg

Naučte se plánovat

Je důležité zpracovat si správný harmonogram. Bez plánování bude Vaše činnost jen zmatečná a navíc budete ve velkém stresu z toho, že nestíháte.

Plánování je stanovení klíčových oblast. Je důležité se zamyslet nad tím, čemu bychom se měli věnovat. Je důležité určit si prioritu a úkoly vyřizovat v tomto pořadí.

1. Velmi důležité a naléhavé

2. Důležité, ale nenaléhavé

3. Nedůležité a nenaléhavé.

Po fázi plánování nastupuje fáze realizace. Musíte určit to nejdůležitější a udělat to. Je dobré nechávat si časové rezervy a část svým povinností delegovat na někoho jiného. Někdy je dobré určité věci plánovat s lidmi, jichž se to také týká a zde je důležitá komunikace.

Timemanagemet se stal moderní záležitostí, jemuž se věnují firmy, které na toto téma vedou různé kurzy.