Sodíkové vysokotlaké výbojky versus LED diodové reflektory veřejného osvětlení

Sodíkové vysokotlaké výbojky versus LED diodové reflektory veřejného osvětlení

By 0 Comment 16. 3. 2018

Když se začaly vyrábět první sodíkové výbojky, lidé je přijímali jako náhradu za rtuťové náplně poměrně s nadšením. Již od konce 60. let se u nás běžně svítilo na ulicích měst a menších obcí oranžovožlutými odstíny, které evokovaly jistou dávku intimity, než aby se blížily dennímu spektru slunečního svitu. V současné době je moderním trendem nahrazovat tato světla LED diodovými vícespektrálními, převážně chladnějšími světly. Pravda, své opodstatnění to má ve výrobních provozech a skladech, kde je zapotřebí zajistit optimální požadavky pro pracovní proces, a kde sodíkové nažloutlé světlo nepředstavuje ideální osvit.
lampy na mostě.jpg

Prosazování LED diod za každou cenu u veřejného osvětlení může mít nepříznivý dopad na lidské zdraví

Do střetu zájmů se však dostáváme u osvětlení veřejného. Teprve v posledních několika letech se vytvořily v tomto směru dva protichůdné tábory. Jeden z nich vyráží do ulic s LED diodovým nadšením a propaguje je za každou cenu všude – diody přispívají k větší bezpečnosti na ulicích, ke snížení dopravních nehod, k potírání trestné činnosti ve městech – diodové osvětlení je zkrátka výkonné a ekonomicky výhodné.
železniční stanice.jpg
Druhý tábor ovšem bije na poplach zdravotními a ekologickými hledisky. Jde totiž o to, že teplota chromatičnosti (odstíny světla) vyzařovaná LED diodami veřejného osvětlení vyvolává v lidech pocit aktivity. Pokud se svítí takto v relativně krátkém čase a ve vhodnou dobu, tedy např. mezi 6. hodinou ranní a 18.hHodinou večerní, je to v pořádku, V nočních hodinách se však organismus člověka, ale i jiných živých tvorů, chystá ke spánku a k regeneraci. Studené tóny barev nočního osvětlení vyvolávají poruchy spánku, psychické potíže – deprese, neurastenii, ale také zvyšují riziko vzniku nádorového bujení. Přemíra nočního osvitu také doslova likviduje přirozené prostředí nočních živočichů.
lampy v parku.jpg
V roce 2016 byla zveřejněna na Internetu hrozivá mapka osvětlení Evropy v nočních hodinách. Byly to satelitní snímky současné, porovnávané se snímky starými 20 let. Výsledky byly alarmující – světelný tok v nočních hodinách se za tu dobu zvýšil několikanásobně. Cílem není samozřejmě zakázat nové technologie, ale rozumně je využívat. Stejně tak sodíkové výbojky https://www.lightpark.cz/vybojky/ mohou sloužit svému účelu a osvětlovat v noci objekty a ulice v rozumné míře, jde jen o to vzít rozum do hrsti a brát v potaz také zdravotní dopady.