Proč platit víc

Proč platit víc

By 0 Comment 12. 1. 2019

V moderní době se na nás ze všech stran valí nápady, jak a na čem se dá nejvíce ušetřit. To je nepochybně dobře. Ale na světě jsme příliš krátce na to, abychom celý život šetřili – zvláště pak na věcech, které jsou důležité. Mezi takové řadím produkty, které šetří životní prostředí.
oblečení za výlohou
Po stopách bio produktů
Tak, ze všeho nejdříve, definice bioproduktů podle společnosti Dera food technology zní:
„Biopotravina je potravina vyrobená ze surovin pocházejících z ekologického zemědělství za podmínek uvedených v Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 a v zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, na kterou bylo vydáno osvědčení o původu biopotraviny.“
V zásadě jde tedy o potraviny, při jejichž výrobě či pěstování nebyla použita chemická hnojiva či nebyly geneticky modifikovány.
 slepice s kohoutem
Biologický, ekologický, organický – jak je to s těmi názvy
 
Je to trochu matoucí, ale všechna tato označení se mohou používat k referování k biopotravinám (stejně jako předpony bio- a eko-). Zároveň by na každé bioetiketě mělo být zmíněno, že výrobek je produktem ekologického zemědělství.
 
Biošampióni
 
Občas mám pocit, že český trh je biopotravinami doslova přesycen, ale ve skutečnosti máme oproti jiným zemím stále co dohánět. Přeborníkem v distribuci ekoproduktů je momentálně Dánsko s téměř deseti procenty podílu ze všech potravin. Těsně v patách se mu drží Lucembursko. Zato u nás tvoří tento podíl pouze jedno procento.
 osm vajec
Je to opravdu zdravější?
 
Na tuhle otázku si bude každý z nás muset najít odpověď sám. Názory odborníků se různí téměř tolik, jako názory veřejnosti. Zatímco instituty podporující ekologický přístup k zemědělství rostou jako houby po dešti, jiné společnosti nesouhlasně vrtí hlavou. Vznikají stále nové a nové studie, ale pravda jako by byla v případě biopotravin nedosažitelná.
Ať je to jakkoli, jedno je jisté – záleží určitě více na tom, jakou skladbu jídelníčku volíme, než jakou etiketu před konzumací odstraníme. Pokud budeme od rána do večera jíst pouze salám, žádné bio nám ke zdraví nepomůže.
 
A co dál?
 
Kromě biopotravin se dá životní prostředí chránit i jinak – třeba koupí ekologicky šetrného oblečení. Oděvy, které si nepořídíme v mezinárodních řetězcích, ale u malých obchodníků, nám často vydrží déle a v konečném důsledku budou výhodnější nejen pro přírodu, ale i pro nás.