Online prodej floristických potřeb

Online prodej floristických potřeb

By 0 Comment 15. 1. 2023


Firma Florasis nabízí své služby už od roku 1993 a proÅ¡la za dobu své existence nejrůznÄ›jšími zmÄ›nami, které ji dovedly až k souÄasné podobÄ›. V souÄasnosti zastupuje na Äeském a slovenském trhu mezinárodní firmu Smithers-Oasis a nabízí celý její sortiment. Zájemci o vysoce kvalitní floristické potÅ™eby si tak můžou zakoupit aranžovací hmotu vÅ¡ech tvarů a velikostí, výživu a oÅ¡etÅ™ení kvÄ›tin a nejrůznÄ›jší floristické pomůcky pro profesionály i laiky. Pro snadnÄ›jší nákup byl novÄ› otevÅ™en specializovaný e-shop, který je díky Å¡irokému sortimentu zboží schopen zajistit veÅ¡keré potÅ™eby svých zákazníků.

Bohatý sortiment floristických potřeb

VeÅ¡keré potÅ™eby pro floristy, které najdou uplatnÄ›ní jak u profesionálů, tak pomůžou s péÄí o kvÄ›tiny i s jejich aranžmá tÄ›m, pro něž jsou kvÄ›tiny zajímavým koníÄkem, je možné si zajistit prostÅ™ednictvím internetového prodeje firmy Florasis. Je to natolik kvalitní a sortimentem bohatá nabídka, že uspokojí skuteÄnÄ› každého. V prodeji je pÅ™edevším vysoce kvalitní aranžovací hmota, která je nabízena ve vÅ¡ech tvarech a velikostech. Dále si zde zákazníci můžou vybrat výživu a přípravky pro oÅ¡etÅ™ení kvÄ›tin a spoustu nejrůznÄ›jších floristických pomůcek.