Jedná se o nebezpečný fenomén ve virtuálním světě

Jedná se o nebezpečný fenomén ve virtuálním světě

By 0 Comment 1. 10. 2019

K hlavním rysům kyberšikany nebo také cyberbullyingu patří zneužití informačních komunikačních technologií, hlavně mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy. Jinak řečeno, jedná se o druh šikany, který využívá elektronické prostředky, přitom určitá část zneužití informačních komunikačních technologií je podstatně nebezpečnější, než jen záměr někoho vyvést z rovnováhy, protože bohužel, mohou spadat i do oblasti kriminálních činů.
Šikanované dítě
K nejobvyklejším projevům této činnosti je zasílání obtěžujících, nebo i urážejících až útočných e-mailů a SMS, ale také i vytváření internetových stránek a blogů urážející některé osoby. Ale kyberšikana může škodlivě sloužit ke klasickým formám šikany. To nejčastěji probíhá nahráním nějaké ponižující scény na mobil a poté je odeslaná známým a následně je pro veřejnost umístěná na internet. Na rozdíl od klasického šikanování zde není nutné, aby byl její strůjce obdařen fyzickou silou, ale aby byl zdatný v komunikačních technologiích. Tuto zdatnost může mít prakticky kdokoli.

Obtížné zjištění kyberšikany

U tohoto jednání nejsou viditelné klasické znaky, jako jsou u dětí modřiny či poničené věci, kterých by si někdo z okolí oběti mohl všimnout. Zprávy, které jsou zasílané elektronicky, se složitěji kontrolují. Proto je i delší doba, než je odhalené nějaké nebezpečí. Z toho důvodu má tato nebezpečná činnost možnost se rychle šířit. Přitom je spojená s velmi početným obecenstvem, ke kterému se mohou přidávat neomezeně další diváci.
Šikanovaná žena

Oběti

Tady nezáleží na pohlaví ani na věku. Oběťmi se stávají i dospělí, když agresor například zveřejnění diskriminující materiály na veřejných portálech, které mají vysokou návštěvnost. Ale největší riziko hrozí dětem, které jsou nejen na mobilech, ale také na počítačích závislé.