Co se změnilo ve školách

Co se změnilo ve školách

By 0 Comment 4. 5. 2023


Fyzické tresty
Dnes si vůbec nedovedeme představit, aby na naše dítko ve škole někdo vztáhl ruku. Učitelé si pod hrozbou výpovědi nic takového nedovolí. Dříve se však tělesnými tresty běžně udržovala kázeň ve třídě. Byl to prostředek, který prý posiloval zdatnost a vůli. Zakázán byl v roce 1867, ale řada učitelů jej i pak dlouho nedodržovala. Ještě prarodiče dnešních malých dětí jim mohou vyprávět o tom, jak byli od kantorů vytaháni za ucho, za vlasy nebo dostali pravítkem přes ruku. Ne že bychom si přáli vracet se ke krutému zacházení s dětmi, ale faktem je, že odbouráním trestů narostla agresivita žáků a klesla autorita učitelů.
 dívka v lavici
Známkování a vysvědčení
Všeobecným školním řádem, který vydala Marie Terezie v roce 1774, vzniklo i vysvědčení.Před ním jej nahrazoval jen jakýsi posudek o tom, jak se žák učil a choval. Dnes se uvažuje o něčem podobném, totiž, zda by nebylo spravedlivější známky nahradit hodnocením slovním, které více a přesněji vyjadřuje osobnost a schopnosti dítěte. V některých školách se tak se souhlasem ministerstva školství dokonce již děje. Známkování bylo v minulosti nejprve čtyřstupňové a až po druhé světové válce byla zavedena pětistupňová klasifikace, jak jí známe dodnes.
 dítě u tabule
Prázdniny
Lišily se ve městech a na vesnicích kvůli tomu, že lidé na venkově potřebovali pomoc svých potomků na polích a v hospodářství. Docházka do školy se dělila na zimní a letní část s přestávkou v období žní. Městské děti měly tedy prázdniny kratší, chodily do školy až do září a s přestávkou na Velikonoce. Až v roce 1925 se jednotně ustanovil školní rok od září do června.
 
Učitelé versus učitelky
Zatímco dnešní školství je silně feminizované, dříve o této práci ženy dlouho jen snily. Vyučovat totiž směli pouze muži a až emancipační hnutí před sto lety velmi pomalu dopomohlo ženám ke vzdělání a výkonu intelektuálního povolání.