Vzhůru do manuální práce!

Vzhůru do manuální práce!

By 0 Comment 22. 9. 2020

Dveře vysokých škol v České republice se posledních pár let opravdu trhnou. Každým rokem přibývá nejen uchazečů o vysokoškolské studium, ale také absolventů. Je chválihodné, že mladí lidé chtějí být vzdělaní a studují. Vysoké školy jsou v České republice na rozdíl od jiných evropských zemí navíc stále zdarma, a proto je po nich velká poptávka.

handymen-3091826_960_720

Problém se naskýtá v okamžiku, kdy obory, které nemají využití na trhu práce, ještě posilují ročníky. Všeobecný problém vyvstává na trhu práce častěji a častěji. A to v podobě nedostatku absolventů manuálních oborů učilišť a středních škol. Také vyšší odborné školy a učiliště čím dál častěji zavírají. Mohli jste si pravděpodobně všimnout v okolí vašeho bydliště, že úbytek středních a vyšších škol v manuálních odvětvích je opravdu častým jevem.

Největší poptávka je přitom po lidech manuálně pracujících. Manuální práce bývají poslední léta velmi předražené. Důvod je přitom velmi jednoduchý. Pracovníků není moc, a poptávka je velká. Přitom manuální práce není v žádném případě nic jednoduchého. V současnosti se rozmáhá trend chytré stavařiny, kdy se využívají modernější a modernější nástroje, které práci urychlují, usnadňují, a především pracovníci jsou schopni toho zvládnout mnohem více v kratším časovém horizontu.

compressor-1545286_960_720

Jednou z velmi ušlechtilých a nápomocných vychytávek jsou právě mobilní kompresory, jejichž základem jsou diesel motory, které jsou spolehlivé právě ve chvílích, kdy nemáte přívod proudu. Častokrát nejsou stavební podmínky příliš příhodné, a právě elektrická zásuvka je asi to poslední, co byste na staveništi našli. Podle chytrého nastavení optimální spotřeby je provoz kompresoru velmi hospodárný. Velkou výhodou této mašiny je také odolnost vůči vnějším podmínkám, také extrémním. Kompresorům tak nevadí ani horký, ani příliš chladný vzduch či vysoká prašnost.