Využijte služeb ekoturismu a vraťte se zpět k přírodě

Využijte služeb ekoturismu a vraťte se zpět k přírodě

By 0 Comment 4. 5. 2023

S tímto trendem vznikl i koncept ekoturismu.
Co je ekoturismus
Ekoturistika je vymezována jako putování přírodou a její pozorování, a proto se rozvíjí především v krajinářsky přírodně hodnotných oblastech. Ekoturistika podporuje přírodní území, místní komunity a orgány pečující o ochranu přírody.
koně a krajina
Proč ekoturismus?
– Klade důraz na ochranu přírody a spoluúčast místních komunit
– Rozvíjí turismus v přírodních oblastech s velkou ochranou ekosystému, fauny i flory
– Získává finance do venkovských oblastí i horských vesnic
– Pomáhá s ochranou přírody před znečištěním či zástavbou a rozšiřováním turistického ruchu
– Přináší způsob, jak navštívit místa mimo obvyklé turistické oblasti či místa s přírodní tématikou
– Dává možnost aktivní dovolené v přírodě, při které si člověk duševně odpočine
lavička nad polem
Eko zodpovědnost
– Informace vyhledávat z více zdrojů, nejen těch reklamních (většinou se o nich moc nemluví, tázat se se místních obyvatel)
– Vyhledávat ekologickou dopravu (hromadná doprava, kolo, kůň)
– Zanechávat za sebou jen stopy své boty, nenechávat za sebou nic, co by mohlo lidskou přítomnost prozradit
– Chovat se šetrně
– Neodnášet si nic na památku (kromě videozáznamů)

Ekoturismus se dostává do povědomí lidí čím dál tím více.Pokud lidé budou dodržovat zásady ochrany přírody, bude se rozvíjet pozitivním směrem. Ovšem mnoho lidí bude usilovat o zneužití slova ekoturismus a jeho výraz uchopí špatnou rukou. Což může vést k destrukci turismu jako takovému.
Turisté se musí nejprve naučit zodpovědně hospodařit s přírodou okolo sebe a až poté mohou vycestovat do jiné země. Aby splynuli s přírodou, nabízí se jim ubytování v kempu. A pokud někoho láká piknik v přírodě, proutěný košík plný dobrot i deku zájemcům vydají téměř v každém přírodním parku či místní hospůdce.
maják v dálce
Můžeme jen doufat, že příroda bude uchována pro další generace beztoho, aniž by se musely snižovat nároky na cestování.