Stávají se muži zženštilými?

Stávají se muži zženštilými?

By 0 Comment 14. 9. 2021

V naší společnosti dlouhodobě převažuje trend, kdy muž musí být ten silný. Je tím, kdo zvládne všechny problémy a dokáže zabezpečit rodinu a postarat se o ni. Ženy by oproti tomu měly být jemné, křehké a emotivní. Jejich úkolem je vytvářet doma pohodovou atmosféru.

 

Bohužel, jak se ukazuje nejen v tomto případě, škatulkování rozhodně nikomu a ničemu nepomáhá. V tomto případě se totiž opomíjí fakt, že muži a ženy nejsou dva rozdílné druhy, nýbrž že se v obou případech jedná o lidské bytosti. Ano, jsou mezi nimi určité rozdíly, avšak to nemění nic na tom, že se stále jedná o jeden živočišný druh.

 

Obvykle se samozřejmě poukazuje na to, jak toto rozdělení ubližuje ženám, které tak musí „trpět pod nadvládou mužů“, ovšem jen málokdo si připustí, že díky tomu má problémy i druhé pohlaví. A to někdy větší, než si myslíme.

 

maska vs skutečnost

 

Pro mnoho mužů tento stereotyp, který se snaží naplnit, znamená, že v podstatě musí nosit po celý život jakousi masku, pod kterou skrývají svou pravou povahu. Pokud se totiž odváží ji někdy sundat, dostane se mu od ostatních výsměchu, že je „zženštilec“ či „baba“. Přitom právě tito lidé takto maskují své vlastní problémy.

 

Naštěstí situace se v posledních letech začíná měnit. Pomalu se začíná upouštět od zažitých stereotypů a stále více příslušníků „silnějšího pohlaví“ se skutečně začíná projevovat tak, jak to odpovídá jejich povaze. Koneckonců, stejně jako například žena může mít ráda akční filmy, může muž mít rád ty romantické. A na tom není nic špatného.

 

i muž může projevit emoce

 

Pravdou je, že toto potlačování vlastních pocitů, ke kterému byli muži společenskými tlaky nuceni, u mnohých z nich způsobovalo psychické problémy. Ty vedly k následné frustraci, kterou si často vybíjí agresivitou, někdy dokonce i na svých blízkých. A to je další důvod, proč navzdory některým námitkám je současný vývoj pro společnost všeobecně pozitivní. Ať už si to chce přiznat, či nikoliv.