E-mail a SMS zprávy dominovaly v online prostředí více než 10 let

E-mail a SMS zprávy dominovaly v online prostředí více než 10 let

By 0 Comment 4. 5. 2023

V prvopočátcích rozvoje Internetu, kdy šlo o nástroj na akademické půdě, se komunikace uskutečňovala prostřednictvím textových zpráv. Podoba e-mailu doznala v průběhu několika dalších let jistých změn, ale ještě v polovině 90. let to byly pouze texty bez možnosti přiložit ke zprávě dodatkový soubor.
Současně s e-maily začali lidé využívat mobilní telefony a kromě hovorů uskutečňovali výměnu informací přes SMS zprávy. A právě esemesky a e-mail byly hlavním komunikačním nástrojem lidstva na přelomu milénia.
myšlenky člověka

Chat postupně vytlačuje komunikaci přes e-mail a SMS zprávy

Pak se na scéně začaly objevovat první chaty, nejprve v rámci webových rozhraní, později i jako samostatné softwarové produkty. Nejznámějšími z nich byly ICQ a My Space, přičemž nejsilnějším konkurentem se stal Skype. A právě Skype spolu s dalšími Viber a Snapchat dnes postupně ztrácí svou dominanci, která ještě před několika lety byla poměrně výrazná. Skype v Česku využívá už jen 36 procent lidí připojených k Internetu, Viber 16 a Snapchat sotva 7 procent.
whatsapp na mobilním telefonu
Jiná situace je u Messengeru a Whatsappu. Messenger používá v Česku v současné době více než 75 procent lidí připojených k Internetu a Whatsapp více než 40 procent. Tyto údaje poskytla společnost AMI Digital a agentura STEM/MARK.
Zajímavé je také věkové posouzení těchto aplikačních rozhraní. U Messengeru jde především o mladistvé, nebo starší uživatele s nižším vzděláním, Whatsapp je oblíbeným prostředím zejména pro vysokoškoláky, nebo střední generaci ve věku mezi 30 a 45 roky.
Výsledky průzkumů jasně naznačují, že s rostoucí oblibou online chatového prostředí slábne zájem o využívání krátkých textových SMS zpráv a klasických e-mailů. Preferencí je totiž rychlost spojení a odezvy příjemce zprávy, a v mnoha případech i cenové zvýhodnění, které nahrává mnoha free Wi-Fi zónám, a naopak znevýhodňuje pozice klasických esemesek.